Föreningen är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden konstgrupp. Föreningen är icke vinstdrivande. Syftet med föreningen är att skapa förutsättningar för föreningens medlemmar att skapa konst och att utvecklas som fria konstnärer. Vårt huvudsakliga område är teater, men ambitionen är att verka inom många olika områden.

Just nu är Elin Skarin, Emil Brulin, Rasmus Johansson och Hampus Hallberg medlemmar.